Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Cam Thuỷ

Cam Lộ - Quảng Trị
0233871455
qti-camlo-thcsleloi@edu.viettel.vn